TimelineA people without the knowledge of their past history, origin and culture is like a tree without roots.

Marcus Garvey


Hiểu quá khứ để xây dựng tương lai.
Giống như cây cỏ cần rễ để phát triển mạnh mẽ, con người cũng cần nhận thức về nguồn gốc của mình để có động lực và sự tự tin trong hành động và quyết định. 


Việc học từ quá khứ giúp con người không chỉ tránh được những sai lầm đã xảy ra mà còn khai phá ra những cơ hội mới.

Sự học hỏi không bao giờ kết thúc, và nó là chìa khóa mở cánh cửa cho sự phát triển bền vững.


"Gốc" đó, là nguồn năng lượng tinh thần và tư duy sáng tạo.

Khi người ta hiểu về nguồn gốc của mình, họ sẽ phát triển một trí tuệ và tâm hồn mạnh mẽ.

 • Tất-đạt-đa Cồ-đàm

  Không lửa nào bằng tham, không chấp nào bằng sân, không lưới nào bằng si, không sông nào bằng ái.

  Tất-đạt-đa Cồ-đàm
 • Siddhartha Gautama

  Kein Feuer ist so wild, als die Leidenschaft, keine Fessel hält so fest, als der Hass, kein Netz kann verglichen werden mit der Torheit, und keine Flut ist so reißend, als das Verlangen.

  Siddhartha Gautama
 • Siddhartha Gautama

  No fire is as fierce as passion, no bondage is as strong as hatred, no net can compare with folly, and no flood is as fierce as desire.

  Siddhartha Gautama